Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:

  P R Z E T A R G IKatowice, dn. 07.06.2019


Ogłoszenie na wykonanie prac branży instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, budowlane w ramach zadania: wykonanie adaptacji holu na poczekalnię dla rodziców z bufetem w podcieniu budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach.


pełna informacjaKatowice, dn. 04.06.2019


Informacja z wyboru ofert na serwis i naprawę klimatyzatorów


Pełna informacjaKatowice, dn. 03.06.2019


Informacja z otwarcia ofert

Serwis i naprawa klimatyzatorów


Pełna informacja

Katowice, dn. 24.05.2019


Ogłoszenie

Serwis i naprawa klimatyzatorów


Pełna informacjaKatowice, dn. 23.04.2019


Informacja

Informacja z wyboru ofert na wykonanie badań środowiska pracy dla Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Pełna informacjaKatowice, dn. 18.04.2019


Informacja

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań środowiska pracy dla Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Pełna informacjaKatowice, dn. 12.04.2019


Informacja

Informacja z wyboru ofert na sukcesywną dostawę odzieży, obuwia i akcesoriów roboczych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia sportowego dla Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Pełna informacjaKatowice, dn. 12.04.2019


Informacja

Informacja o unieważnienie postępowania na serwis i wymianę filtrów central wentylacyjnych zamontowanych w Pałacu Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn. 11.04.2019


Informacja

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę odzieży, obuwia i akcesoriów roboczych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia sportowego dla Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Pełna informacjaKatowice, dn. 10.04.2019


Ogłoszenie

Ogłoszenie na wykonanie badań środowiska pracy dla Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 02.04.2019


Informacja

z wyboru oferty na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

Pełna informacjaKatowice, dn. 02.04.2019


Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

Pełna informacjaKatowice, dn. 01.04.2019


Ogłoszenie

na sukcesywną dostawę odzieży, obuwia i akcesoriów roboczych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia sportowego dla PAŁACU Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 01.04.2019


Informacja

z wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na serwis, naprawę i wymianę filtrów central wentylacyjnych zamontowanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 01.04.2019


Informacja
z wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i odwodnienia dachu wraz z miezbędnymi i pozwoleniami w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 29.03.2019r.


Informacja
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na serwis, naprawę i wymianę filtrów central wentylacyjnych zamontowanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 29.03.2019r.


Informacja
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i odwodnienia dachu wraz z miezbędnymi i pozwoleniami w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 20.03.2019r.


Ogłoszenie na serwis central wentylacyjnych zamontowanych w Pałacu Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn. 19.03.2019r.


Ogłoszenie na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej dla Pałacu Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn.14.03.2019 r.


Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i odwodnienia dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami w dla Pałacu Młodzieży

Pełna informacja

Katowice, dn.28.02.2019 r.


Informacja z wyboru wykonawcy zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona na świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 36 miesięcy dla Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacja

Katowice, dn.25.02.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona na świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 36 miesięcy dla Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 25.02.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona na wykonanie zabudowy fragmentów sufitu w pomieszczeniach pod basenem dla Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 22.02.2019 r.


Protokół z wyboru oferty na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 19.02.2019 r.


Informacja z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tuszów, tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek dla Pałacu Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn. 19.02.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tuszów, tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek dla Pałacu Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn. 14.02.2019 r.


Protokół z otwarcia ofert na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pełna informacjaKatowice, dn. 12.02.2019r.


OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ DLA PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH

|Ogłoszenie wraz z załącznikami 1, 3 i 4 | Umowa | Załącznik 2|Katowice, dn. 05.02.2019 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie środków transportu dla uczestników zajęć organizowanych przez Pałac Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn. 05.02.2019 r.


Ogłoszenie na złożenie oferty na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości placówki

InformacjaKatowice, dn. 31.01.2019 2019r.


Ogłoszenie wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego elementów budynku dla Pałacu Młodzieży

InformacjaKatowice, dn. 31.01.2019 2019r.


Ogłoszenie wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych (mydło w pianie, i ręczniki papierowe do dozowników firmy MERIDA) dla Pałacu Młodzieży

InformacjaKatowice, dn. 31.01.2019 2019r.


Ogłoszenie wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, naczyń jednorazowych i baterii dla Pałacu Młodzieży

InformacjaKatowice, dn. 30.01.2019 2019r.


Ogłoszenie na dostawę tuszów, tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek dla Pałacu Młodzieży w Katowicach

Ogłoszenie Umowa Załącznik 1 Załącznik 2Katowice, dn. 30.01.2019 2019r.


Ogłoszenie na wykonanie zabudowy fragmentów sufitu w pomieszczeniach pod basenem Pałacu Młodzieży w Katowicach

Ogłoszenie Umowa Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4Katowice, dn. 30.01.2019 2019r.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywanych (mydło w pianie, i ręczniki papierowe do dozowników firmy MERIDA)

Pełna informacjaKatowice, dn. 30.01.2019 2019r.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego elementów budynku

Pełna informacjaKatowice, dn. 30.01.2019 2019r.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych

Pełna informacjaKatowice, dn. 25.01.2019r.


Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę tuszów, tonerów i głowic do drukarek i kserokopiarek dla Pałacu Młodzieży

Pełna informacjaKatowice, dn. 25.01.2019r.


Ogłoszenie na zapewnienie środków transportu dla dzieci i młodzieży
w ramach wyjazdów organizowanych dla Pałacu Młodzieży

Pełna informacja do pobrania /ogłoszenie, umowa, wykaz tras, formularz oświadczenie /Katowice, dn. 25.01.2019r.


Notatka z wyboru oferty na serwis windy osobowej w budynku
mieszkalnym Pałacu Młodzieży oraz platform dla niepełnosprawnych

Pełna informacjaKatowice, dn. 21.01.2019r.


Ogłoszenie na sukcesywną dostawę mydła w pianie i ręczników z adapterem do dozowników MEDRIDA

Pełna informacja do pobrania /ogłoszenie, umowa, formularz oferty , formularz oświadczenie/Katowice, dn. 21.01.2019r.


Ogłoszenie na dostawę artykułów biurowych, jednorazowych, oraz baterii

Pełna informacja do pobrania /ogłoszenie, umowa, tabela cenowa/Katowice, dn. 21.01.2019r.


Ogłoszenie na wykonanie przeglądu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji
oraz okresową kontrolę instalacji

Ogłoszenie

Oświadczenie i umowaKatowice, dn. 21.01.2019r.


Protokół z otwarcia ofert na serwis windy i platform

Pełna informacjaKatowice, dn. 16.01.2019r.


Informacja z otwarcia ofert: