Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:

Majątek

Pałac Młodzieży użytkuje:
I. grunty - łączna powierzchnia - 10526 m2
- powierzchnia zabudowy - 6763,1 m2
II. Budynki - powierzchnia użytkowa całkowita - 14934,3 m2Przeznaczenie budynków

1. mieszkalny
2. teatr + zaplecze, sala marmurowa i magazyny teatralne
3. dyrekcja z salami wykładowymi, s. audiowizualna, pomieszczenia administracji, stołówka z zapleczem , s. koncertowa, s. baletowa, biura dyrekcji
4. dydaktyczny z pracowniami dydaktycznymi, szatnie, warsztaty
5. zaplecze basenu - wymiennikownia, szatnie, natryski, pracownie dydaktyczne
6. administracja - pracownie: sale sportowe, dział administracji, garaże, warsztaty, bunkry opałowe
7. basen z zapleczem technicznym, stacja uzdatniania wody
8. łącznik sali gimnastycznej, szatnie, strzelnica sportowa, gabinet fizykoterapii
9. sala gimnastyczna z pomieszczeniami pomocniczymi, sala baletowa, szatnie, natryski
10. budynek stacji transformatorowej
Informacje dostarczyła: Maria Stangrecka


Rozmiar: 856 bajtów