Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:
 


Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostce
- SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY BASENOWEJ

L.p.

Organ kontrolujący

Data kontroli

Zakres kontroli

Wydane zalecenia

Uwagi

1

UM - WE

1.07.2013

Formy wypoczynku letniego

Bez uwag

 -

2

ŚPWIS - Katowice

26.11.2013

Ocena stanu sanitarnego Sali gimnastycznej i zaplecza basenu

Wg protokołu

Zalecenia zrealizowano 

3

ŚPWIS - Katowice

4.07.2014

Ocena warunków higieny pracy pracowników basenu

Wg protokołu

Zalecenia w trakcie realizacji 

4

UM - WE

8.07.2014

Formy wypoczynku letniego

Bez uwag

-

5

ŚPWIS - Katowice

3.11.2014

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji ŚPWIS

Wg protokołu

 

6

ŚPWIS - Katowice

19.12.2014

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji ŚPWIS

Wg protokołu

 

7

UM – Wydział Audytu i Kontroli

28.04.2015

Udostępnianie części nieruchomości jako wkładu finansowego w projektach współfinansowanych przez Pałac Młodzieży

Wg protokołu

 

8

ŚPWIS - Katowice

4.05.2015

Ocena stanu sanitarnego placówki

Wg protokołu

Nie wydano zaleceń

 

9

UM – Wydział Audytu i Kontroli

17.09.2015

Wybrane zagadnienia organizacyjno-kadrowe

 

 

10

ŚPWIS - Katowice

30.09.2015

Kontrola wykonania zarządzeń decyzji

Wg protokołu

Nie wydano zaleceń

 

11

ZUS –Oddział Chorzów Wydział Kontroli Płatników Składek

20.10.2015

Kontrola okresowa

Wg protokołu

 

12

KO-Katowice

28.10.2015

Kontrola doraźna „ zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami”

Nie wydano zaleceń

 

13

KO – Katowice

2.11.2015

Pozyskanie informacji do sporządzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora

 

 

14

UM - WE

18.11.2015

Kontrola związana z oceną pracy dyrektora

 

 


Osoba dodająca informację: R. Stangrecki Data publikacji : 2014-10-17 Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-04