Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:

Archiwum:

Zestawienie planu usług na rok 2017 dla komórki organizacyjnej [27.01.2017]
Zestawienie planu dostaw na rok 2017 dla komórki organizacyjnej [27.01.2017]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego [4.11.2014]
Biblioteka - wykaz ubytków [12.12.2014]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego [15.12.2014]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego [05.12.2014]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego [27.11.2014]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego [19.11.2014]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego [13.11.2014]
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze -gł. księgowa
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości - specjalista ds. księgowości i wyniki naboru, oferta pracy: Stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego - umowa na zastępstwo
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -ref.ds księgowości
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - laborant w pracowni fizyczno-chemicznej
Oferta pracy dla nauczyciela biologii
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - laborant w pracowni fizyczno-chemicznej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:  zastępca głównego księgowego
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Oferta pracy dla nauczyciela fotografii
Oferta pracy dla magazyniera w wymiarze 1/2 etatu na czas zastępstwa
Praca dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z modelarstwa lotniczego
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -laborant w pracowni fizyki


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
organy
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
usługi konwojowania osób i mienia dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Katowicach
przetarg na wywóz odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości placówki
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
przetarg na dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenu kąpielowego Pałacu Młodzieży
przetarg na dostawa i montaż centrali wentylacji mechanicznej wraz z automatyką dla potrzeb krytego basenu kąpielowego w Pałacu Młodzieży, przetarg na administrowanie serwerem i siecią internetową Pałacu Młodzieży, przetarg świadczenie usług telefonicznych
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - 06.06.2013
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Zamówienia publiczne na dostawę: tuszy i głowice, usługi poligraficzne, artykułów biurowych, odkurzacza basenowego, środków czystości
Zaproszenie do złożenia ofert na drukarkę i notebook oraz notatka z wyboru oferty na dostawę notebooka i drukarki dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Zaproszenie do złożenia ofert na UPS - zasilacz do serwera i serwer Pałacu Młodzieży oraz notatka z wyboru oferty
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM
Przetarg na naprawę dachu w budynku przy ul. Gliwicka 9a - pomieszczenia zastępcze Pałacu Młodzieży w Katowicach

Przetarg na naprawę korony niecki basenu kąpielowego i wymianę folii basenowej basenu kąpielowego Pałacu Młodzieży w Katowicach
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień 24.05.2012
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PM na dzień 27.04.2012
Oferty na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Gliwickiej 9a w Katowicach,
Wyboru dostawcy sprzętu komputerowego,
oferty na wykonanie zadania pn: dostawa sprzętu komputerowego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PM na dzień 17.07.2012 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień 26.08.2011/załącznik
oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Pałacu Młodzieży w Katowicach
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień 08.07.2011
Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie 3 lat".
Konwojowanie osób i środków pieniężnych z ING Bank Śląski do Pałacu Młodzieży w Katowicach
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień na dzień 17.06.2011
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień 01.04.2011
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień 24.03.2011
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego PM na dzień 24.03.2011
Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów niesegregowanych
Informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PM na dzień 24.08.2010
Ogłoszenie przetargu na: - swiadczenie usług telefonicznych 64211000-8 - swiadczenie usług przesyłu danych 72318000-7 oraz ogłoszenie wyboru oferty
Informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PM na dzień 9.04.2010
Ogłaszenie o przetargu na naprawę uszkodzeń niecki basenowej
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - październik 2009r.
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Przetarg na świadczenie usług telefonicznych i internetowych dla potrzeb nieruchomości Pałacu Młodzieży w Katowicach
Przetarg na modernizację Pracowni Szermierki
Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Przetarg na zabezpieczenie dachu sali teatralnej Pałacu Młodzieży
Przetarg na modernizację dźwigu osobowego